Categories
Chaithra Jessi gift

Bangari yaare nee bulbul lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Gaja

Bangari yaare nee bulbul song details

  • Song : Bangari yaare nee bulbul
  • Singer : Jessi gift , Chaithra
  • Lyrics : V Nagendra prasad
  • Movie : Gaja
  • Music : V Harikrishna

Bangari yaare nee bulbul lyrics in Kannada

ಬಂಗಾರಿ ಯಾರೇ ನೀ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್

ಬಂಗಾರಿ ಬಂಗಾರಿ ಬಂಗ್ ಬಂಗ್ ಬಂಗ್ ಬಂಗ್ ಬಂಗಾರಿ ಯಾರೇ ನೀ ಬುಲ್ ಬುಲ್
ಸಿಂಗಾರಿ ಯಾರೇ ನೀ ಬುಲ್ ಬುಲ್
ಬೆಂಗಾಲಿ ಬೆಡಗಿನೋ
ಸಿಂಗಾರಿ ಹುಡುಗಿನಾ
ಕಿಚ್ಚಾರಿ ಸೋಲು ಯಾರೋಲೋ
Gaja ಗಜ always changing joy
Rock rock rock ಗಜ

ಬಂಗಾರಿ ಯಾರೆ ನೀ ಬುಲ್ ಬುಲ್
ಸಿಂಗಾರಿ ಯಾರೇ ನೀ ಬುಲ್ ಬುಲ್
ಬೆಂಗಾಲಿ ಬೆಡಗಿನೊ
ಸಿಂಗಾರಿ ಹುಡುಗಿನಾ
ಕಿಚ್ಚಾರಿ ಸೋಲು ಯಾರೋಲೋ

ನಾ ಹೋಗೋ ದಾರೀಲಿ ಸಚ್ಚಿನು ಗಂಗೂಲಿ
ಹಾಕ್ತಾರೋ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೋ ಸುವ್ವಾಲಿ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇ ಬೆಂಗಾಲಿ ನೀನು ಬಾರಿ ಚೆಂಗುಲ್ಲಿ
ಕೇಳೇಲೆ ಪಾಂಚಾಲಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನಾ ಪೋಲಿ…..
ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್
ಗಜ ತುಂಟ ಕಣೆ, ಗಜ ಪಂಟ ಕಣೆ, ಸೊಂಟ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ
ಗಜ ರಾಜ ಕಣೆ, ಗಜ ಯೋಧ ಕಣೆ,
ಗಜ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಸೈನ್ಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ

ಬಂಗಾರಿ ಬಂಗಾರಿ ಬಂಗ್ ಬಂಗ್ ಬಂಗ್
ಬಂಗಾರಿ ಯಾರೇ ನೀ ಬುಲ್ ಬುಲ್
ಸಿಂಗಾರಿ ಯಾರೇ ನೀ ಬುಲ್ ಬುಲ್
ಅಳ್ತಾಳೆ ಅಳ್ತಾಳೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಳ್ತಾಳೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬರ್ಬೇಡ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತಾಳೆ
ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಉಗಿಬಂಡಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ
ಕೇಳೋರ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಭೋಗಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ ಬಿಡ್ತಾಳೆ
ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಗಜ ಇದ್ದ ಕಡೆ ನಿಜ ಒಂದೇ ಕಣೆ ಗಜ ಲವ್ವಿಗೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ

ಗಜ ಹೋದ ಕಡೆ ಜನ ಬಂತು ಕಣೆ
ಗಜ ಯಾರಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ
ಬಂಗಾರಿ ಯಾರೇ ನೀ ಬುಲ್ ಬುಲ್
ಸಿಂಗಾರಿ ಯಾರೇ ನೀ ಬುಲ್ ಬುಲ್
ಬೆಂಗಾಲಿ ಬೆಡಗಿನೋ
ಸಿಂಗಾರಿ ಹುಡುಗಿನಾ
ಕಿಚ್ಚಾರಿ ಸೋಲು ಯಾರೋಲೋ
Gaja ಗಜ always changing joy
Rock rock rock ಗಜ

Bangari yaare nee bulbul song video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us