Categories
Harshika Devanathan Vijay Prakash

Rangaada ragale lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Jamaaligudda

Rangaada ragale song details : Rangaada ragale lyrics in kannada ರಂಗಾದ ರಗಳೆ, ನನ್ನ ತುಂಬಾನಿನ್ನದೆ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ…. ಈ ನಿನ್ನ ನೆರಳೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯುಹಿಂದೆ ಬಂದ್ ಬುಡ್ಲೆ… ಬಡ ಜೀವದ ಎದೆಯೊಳಗೆಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ನಿನ್ನ ನಗೆ… ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಾಗೆ ನಾನು ಆಡಿದರುನೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ… ರಂಗಾದ ರಗಳೆ, ನನ್ನ ತುಂಬಾನಿನ್ನದೆ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ… ಗುಡ್ಡದ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತಿರೊ ದ್ಯಾವ್ರುನಿಂಗೆ ಪರಿಚಯಾನ ? ಹೆಂಗೆ… ನಿನ್ನಯ ಕೈಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಟ್ಟುನಂಗೆ ಕೊಡು ಅಂದ್ನ ? ಹೆಂಗೆ… ಕಂಗಾಲು […]

Contact Us