Categories
K S Chitra

Shrikarane shrinivasane lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Gaja

Shrikarane shrinivasane song details

  • Song : Shrikarane shrinivasane
  • Singer : K S Chithra
  • Lyrics : V Nagendra prasad
  • Movie : Gaja
  • Music : V Harikrishna

Shrikarane shrinivasane lyrics in Kannada

ಶ್ರೀಕಾರನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್

ಶ್ರಿಕಾರನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ,
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಗಿರಿವಾಸ, ಶ್ರೀರಮಣನೆ
ಶ್ರೀಚಕ್ರ, ಶ್ರೀಶಂಖ ಭೂಷಿತನೇ
ಆತ್ಮ ಯಾದೆ ಹಾಯೆ ಆರಾಧನೆ

ಕರೆದರೆ ಬರುವ ಕಲಿಯುಗ ದೈವ ಪಾಪ ವಿನಾಶಯ
ಲಕಮಿನು ಮನವ ಕಲಿಕುತ ಇರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ
ಭದ್ರಾದ್ರಿ ರಾಮನು ಇವನೆ
ಮಧುರ ಶಾಮನು ಇವನೆ
ಶರಣಾದಿ ಕುಂದದಿ ಕಾಯೊ ನೀ ಲಮಯ
ಶ್ರೀಕಾರನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಗಿರಿವಾಸ, ಶ್ರೀರಮಣನೆ
ಶ್ರೀಚಕ್ರ, ಶ್ರೀಶಂಖ ಭೂಷಿತನೇ
ಆತ್ಮಯ ಆರಾಧನೆ

Shrikarane shrinivasane song video :

One reply on “Shrikarane shrinivasane lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Gaja”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us