Categories
Jogi prem Shreya Ghoshal

Rana rana raavana lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – The villain – Super cine lyrics

Rana Rana raavana – Shreya goshal , Prems Lyrics

Singer Shreya goshal , Prems

Rana Rana raavana song details – The villain

▪ Song: RANA RANA RAAVANA
▪ Singer: SHREYA GHOSHAL, PREM’S
▪ Film: THEVILLAIN
▪ Music: ARJUN JANYA
▪ Lyric: PREM’S

Rana Rana raavana song lyrics in Kannada – The villain

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕೋಲು 
ಮೈಯ್ಯಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಶಾಲು 
ಧರ್ಮಾನೆ ದೇವರು ಅಂದನು 
ನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು 

ಯಾರನ್ನು ನೋಯಿಸದವನು 
ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುವನು 
ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಮಗನು 
ನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು 

ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳು 
ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ 
ಎಲ್ಲಾ ದೇವರೀ 
ಮುಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ 
ಸೋಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ 
ಸಾವಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ 
ನಾ ಯಾರು ಗೊತ್ತ ನಿನಗೆ 
ರಾವಣ… 

ತಂದೆಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ 
ರಾಜ್ಯವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ 
ಆ ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ಮಗನು 
ನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು 

ವಾನರ ಸೇನೆ ಕಟ್ಟಿ 
ಲಂಕೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟ 
ಸೀತೆಯ ಮರಳಿ ತಂದನು 
ನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು 

ಧಗ ಧಗ ಧಗ ಧಗ 
ಧಗ ಧಗ ಧಗ ಧಗ 
ಉರಿಯುತಿದೆ 
ಎದೆ ಉರಿಯುತಿದೆ 
ರಣ ರಣ ರಣ ರಣ 
ರಣ ರಣ ರಕ್ತವು 
ಕುದಿಯುತಿದೆ 
ಕುದಿಯುತಿದೆ 
ರಾಮನ ಎದೆಯನು
ಬಗೆಯುವ ಆಸೆ ನಂದೇ 
ರಕ್ತವ ತೆಗೆದು ಪಾದವ
ತೊಳೆಯುವೆ ಇಂದೆ 
ರಾವಣ… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us