Categories
Srinidhi Venkatesh

Life of Partha Lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Mundina nildana – super cine lyrics

Life of Partha – Srinidhi Venkatesh Lyrics

Singer Srinidhi Venkatesh

About the song

▪ Movie : Mundina Nildana
▪ Song : Life of Partha
▪ Music Composer : Srinidhi Venkatesh
▪ Vocals : Srinidhi Venkatesh

LIFE OF PARTHA LYRICS

ಅ ಸರೇಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಟುಗೆದರ್ನೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್
ಆನ್ ಇನ್ಟಾಕ್ಸಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್ತ್ ವಿ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿತಿನ್
ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗ್ಲೇರ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಡ್ಜ್
ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ಔಟ್ .. ಬಟ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಅ ತಿಂಗ್
ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್ ಟು ಯು ಕ್ಲೋಸ್.. ಯು ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಪಿಯರ್ಸ್
ಯುವರ್ ಬ್ರೀತ್ ಆನ್ ಮೈ ನೆಕ್..
ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಿಸ್ಫರಿಂಗ್ ಫೀಕ್.

ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಟು ನೈಟ್
ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಟು ನೈಟ್
ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಫೀಲ್ ಆಲ್ರೈಟ್..
ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಟು ನೈಟ್

ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಗೊಟ್ಟಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್
ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮೈ ಥಾಟ್ಸ್ ಟು ಒಬೇ ಮೈ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಡರ್
ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡು..
ಬೀಂಗ್ ಸೈಜ್ ಬೈ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೆಮೋರಿಸ್ .. ಲೈಕ್ ಬುಲೆಟ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಫಿರ್ಡ್
ಬಟ್ ವಿ ಓವರ್ ಡೀಲ್ .. ಶುಡ್ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಯು
ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ನೌ ಈಸ್
ಸ್ಮೆಲ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಫರ್ಫೂಮ್.
ಘಾಟ್ ಮಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಾಸ್ಟಾಲಿಗ್
ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟೀವ್
ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಗ್ಯ್ರಾಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಗ್ರೀನರ್ ಆನ್ ದ ಸುದರ್ಲಾಂಡ್
ಗ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಛ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್

ಅನ್ಕ್ಲೀಯರ್ .. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲೀ ಸೋ ಸೋ ಶೋರ್
ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್
ಸ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಯರ್
ಹಾಫ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಟ್ ದ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಅಲಾರಂ
ವಿತ್ ದ ಟಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್
ಯುವರ್ ಬ್ರೀತ್ ಆನ್ ಮೈ ನೆಕ್
ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಫೀಕ್
ಕ್ಲಿಂಬಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಯು … ಫೀಲ್ ಆಲ್ ದ ಆಚ್ ಫೆಡ್ ರೈಟ್ ಥಾಥ್

ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಟು ನೈಟ್
ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಟು ನೈಟ್
ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಫೀಲ್ ಆಲ್ರೈಟ್..
ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಟು ನೈಟ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us