Categories
Jassie gift

Joru paattu Lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Amar – super cine lyrics

Joru paattu – Jassie gift Lyrics

Singer Jassie gift

About the song

▪ Song: Joru Paattu
▪ Singer: Jassie Gift
▪ Lyrics: Kiran Kaverappa
▪ Film: Amar
▪ Music: Arjun Janya

Joru paattu Lyrics

ಫೆಗ್ ಎರಚಿ ಚುಟ್ಟಿ ತಥೆರಚಿ
ಕಡಿಕುಡಿಕಾನ,
ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತು ಆಟ ಆಡೀತು
ಥಡಿಕರುಕಾನ,
ಕೂಟು ಕೂಡಿತು ಪಾಟು ಪಾಡಿತು
ಛೆಡಿ ಮರುಕಾನ,
ಬಾಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ
ಮಾಡತೆಭಾಭ,
ಬರಡ್ ಖಾರ ಬಜ್ಜಿ
ಪಕೋಡ,
ಆಡಿತ್ ಪಾಡಿತು ಗೌಜಿನ
ಮಾಡನಾ…

ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಆಟ ಆಡಣಾ ..
ಪೆಗ್ಗರು ಮೇಲೆ
ಪೆಗ್ಗು ಇಡಾಣಾ..

ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು
ಆಟ ಆಡಣಾ..
ಪೆಗ್ಗರು ಮೇಲೆ
ಪೆಗ್ಗು ಇಡಾಣ..

ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಲ್ ನಿನ್ನ
ನಾ ಥೆಡಿತು.
ಬಂದು ನಾ ನೀಡ
ಚಾಯಿನಾ ಕಂಡಿತು.
ಚಾಯಿ ಕಾರ್ತಿರಾ ಮನಸು
ನಾ ಗೆದ್ದೀತು,
ವೀರ ಕೊಡವಾ ನಾ
ಬಂದು ನೀ ಕಾಯಿತು…

ಬೀರ್ ಬಾಟಲ್
ಚಿಲ್ಲುಆಯಿತಿರಾಡ್ರಭಾಭ,,
ಬೀರ್ ಬಾಟಲ್
ಚಿಲ್ಲು ಆಯಿತಿರಡ್.
ಅರೆ,
ವಾರೇ ನೋಟತಿಲ್
ಥೆಲ್ಚಾತ್ ಚಾಯಿ ಕರ್ತಿ..
ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಆಟಆಡಣಾ..
ಫೆಗ್ಗುರು ಮೇಲೆ
ಫೆಗ್ಗು ಇಡಾಣಾ,

ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು
ಆಟಆಡಣಾ,
ಫೆಗ್ಗುರು ಮೇಲೆ
ಪೆಗ್ಗು ಇಡಾಣಾ…

ಬೊಟ್ಟು ಪೊಡಿಯೇ
ಪಾತಕುರ ರಂಗುಲು,
ನಿನ್ನ ನೋಟೋದೆ
ನಮ್ಮೆ ಇಮನ್ಸುಕು,,
ಕಪ್ಯಾಚಾಲೆ
ಪೇಚೆಕತಿಗತುಲು,
ನಿನ್ನ ಮಂಗಲಾಪು ಆಸೆ
ಇ ಮನ್ಸುಲು,

ಬೀರ್ ಬಾಟಲ್
ಚಿಲ್ಲುಆಯಿತಿರಾಡ್ರಭಾಭ,
ಬೀರ್ ಬಾಟಲ್
ಚಿಲ್ಲು ಆಯಿತಿರಡು….

ಫೆಗ್ ಎರಚಿ ಚುಟ್ಟಿ ತಥೆರಚಿ
ಕಡಿಕುಡಿಕಾನ,
ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತು ಆಟ ಆಡೀತು
ಥಡಿಕರುಕಾನ,
ಕೂಟು ಕೂಡಿತು ಪಾಟು ಪಾಡಿತು
ಛೆಡಿ ಮರುಕಾನ,
ಬಾಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ
ಮಾಡತೆಭಾಭ,
ಬರಡ್ ಖಾರ ಬಜ್ಜಿ
ಪಕೋಡ,
ಆಡಿತ್ ಪಾಡಿತು ಗೌಜಿನ
ಮಾಡನಾ…

ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಆಟ ಆಡಣಾ ..
ಪೆಗ್ಗರು ಮೇಲೆ
ಪೆಗ್ಗು ಇಡಾಣಾ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us