Categories
Neeti Mohan Snigdha Chandra

Hello mister lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Kotigobba 2 – Super cine lyrics

 Hello mister lyrics – Kotigobba 2


 
Hello mister song details 

  • Song : Hello Mister
  • Singer : Neeti Mohan , Snigdha Chandra
  • Lyrics : Dr. V Nagendra prasad 
  • Movie : Kotigobba 2
  • Music : D Imman

Hello mister lyrics in Kannada

ಹೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್

ಹೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ 
ಹೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ 
Every body ಕೇಳ್ಕೊಂಡುಬಿಡಿ
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇವನು ರೆಡಿ
ಆರು ಅಡಿ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿ 
ಕೈಲಾದ್ರೆ ಇವನ ಹಿಡಿ
ಸಕ್ಕತ್ ಕಿಲಾಡಿ 
ಒಂಚೂರು ಅನಾದಿ
ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ರೆಡಿ 
ಧಮ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ 

ಸತ್ಯವು ಅಡ್ರೆಸ್ಸ್ಗೆಲ್ಲಾ 
ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗೊಲ್ಲ
ಗಾಂಧಿಯ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲರ ತಾಯ್ನುಡಿ
ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕದ್ದಿರೊ ಮಾಲು
ಲಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ
ಪೋಲೀಸ್ ಇವನ ಕಂಡ್ರೆ ಕಿಡಿ ಕಿಡಿ 

ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಸೋರ 
ಮುತ್ತು ಕೊಡುವ
ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ
ಎತ್ತೆ ಬಿಡುವ
ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ರೆಡಿ
ಧಮ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ 

ಹೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ 
ಹೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ 

ಎಲ್ಲರೂ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್
ಆದರೂ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ 
ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕುಣಿವರು
ಕಾಯಲು ಕಾನೂನುಂಟು
ಕೇಡಿಗೂ ಜಾಮಿನುಂಟು
ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೈಯ ಗೊಂಬೆ ಎಲ್ಲರೂ 

Tarzan bolt ಈ ದಾದ ಖದರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ಲಿನ ಹೋಗು ಬ್ರದರ್ 
ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ರೆಡಿ
ಧಮ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ 

ಹೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ 
ಹೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ 
Everybody ಕೇಳ್ಕೊಂಡುಬಿಡಿ
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇವನು ರೆಡಿ 
ಆರು ಅಡಿ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿ 
ಕೈಲಾದ್ರೆ ಇವನ ಹಿಡಿ
ಸಕ್ಕತ್ ಕಿಲಾಡಿ 
ಒಂಚೂರು ಅನಾದಿ
ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ರೆಡಿ 
ಧಮ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ 

ಹೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ 
ಹೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್


Hello mister music video : 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us