Categories
Adithi Sagar

Dum maro dum lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Raambo 2 – Super cine lyrics

Dum maro dum – Adithi Sagar Lyrics

Singer Adithi Sagar

Dum maro dum song details – Raambo 2

▪ Song: DUM MARO DUM
▪ Singer: ADITI SAGAR
▪ Lyric: MUTHU
▪ Film: RAAMBO-2
▪ Music: ARJUN JANYA

Dum maro dum song lyrics in Kannada – Raambo 2

ಬೇದಾ ಮಾಗ ಧುಮ್ಮು ..
ಸುಟ್ಕೊಲ್ತಿಯ ಬಮ್ಮು ..
ತುಂಬಿ ಚಿಲಮ್ಮು ..
ಹಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಧುಮ್ಮು ..

ಹೊದಿ ಧಮ್ ಧಮ್ ಧಮ್ ..

ನಾಶ್ಯಾಲ್ಲಿ ದೇಹ ಥಲಾಯದಾಂಗ್ ಮಾದಿ ..
ಮಾಡೋನ್ ಮೋದಿ ಮೆಲ್ಕುತವ್ನ್ ನೋಡಿ ..
ಸಪ್ಪಲಿ ಮೊಜೀನ ಸಂತೆ ರೀ ..
ಹಿಡಿಯಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಹಾತ್ರ ರೀ ..
ಬಾಂಗಿ ಹಚ್ಚಿರೀ ..

ಧುಮ್ ಮಾರೊ ಧಮ್ ಮಾರೊ ದುಮ್ ಮಾರೊ ಧುಮ್ ..
ಎಲ್ರು ಕೂಡಿ ಹೆಲಿ ಭೂಮ್ ಬೋಲೆ ಭಮ್ ..
ಧುಮ್ ಮಾರೊ ಧಮ್ ಮಾರೊ ದುಮ್ ಮಾರೊ ಧುಮ್ ..
ಎಲ್ರು ಕೂಡಿ ಹೆಲಿ ಭೂಮ್ ಬೋಲೆ ಭಮ್ ..

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮಹಾದೇವಯ ..
ಥ್ರಾಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ..
ಥ್ರಲಯಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರಾಯ ..
ನೀಲಕಂಠಯ ಮುತ್ತೂನ್ಜಯಯಾ ..
ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಯಾ ..
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾದೇವಯ ನಮಃ ..
ನಮಹಾ ನಮಹಾ ನಮಃ ..

ಧುಮ್ಮಿಗೇ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ.
ಸೋಪಿಗೆ ಸಂಘ ಇಲ್ಲಾ ..
ಧೋಬಿಗೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ ..
ಹಿಡಿಡು ಹೆಲಿ ಭೂಮ್ ಭೂಮ್ ಬೋಲಾ ..

ಭೂಮ್ ಭೂಮ್ ಬೋಲಾ ಭೂಮ್ ಭೂಮ್ ಬೋಲಾ ಭೂಮ್ ಭೂಮ್ ಬೋಲಾ ..

ಗಾಂಜೇಜ್ ಮೂರೂ ಮೂಲಾ ..
ಭಾಂಗಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮೂಲಾ ..
ಭೂಮಿಗೆ ಭಾಂಗಿ ಸಾಲಾ ..
ಕೊಟ್ಟೊವ್ನಾಲ್ಲ ಶಿವಾನೆ ಎಲ್ಲ ..

ಭೂಮ್ ಭೂಂ ಬೊಲೆನಾಥ ಭಾಂಗಿ ಪ್ರಿಯಾನ್ ..
ಆಸು ಭಾಶೇಲಿ ನಲಿಡಾಡೋ ನಾಂಟು ಇಟವ್ನ್ ..
ಸವಿ ಸೋಪ್ಪಾಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಕಟ್ಟವ್ನೆ ..
ಗಾಂಜಾ ಸೋಪಿಗೆ ದಾಸಾರೆ ಹಚ್ಚಿ ಭಾಂಗೈನ್ ..
ಹಂಗಥಾ ಹೆಲಿಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಹೋದಿ ಮಗ ..

ಧುಮ್ ಮಾರೊ ಧಮ್ ಮಾರೊ ದುಮ್ ಮಾರೊ ಧುಮ್ ..
ಎಲ್ರು ಕೂಡಿ ಹೆಲಿ ಭೂಮ್ ಬೋಲೆ ಭಮ್ ..
ಧುಮ್ ಮಾರೊ ಧಮ್ ಮಾರೊ ದುಮ್ ಮಾರೊ ಧುಮ್ ..
ಎಲ್ರು ಕೂಗಿ ಹೆಲಿ ಭೂಮ್ ಬೋಲೆ ಭಮ್ ..

ಭಾಂಗಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಆಡ್ರೆ ಬೇಲ್-ಯಿ ಇಲ್ ..
ಹೊಡಿಯೋಕ್ ರೂಲ್ಸ್-ಯೆ ಇಲ್ಲಾ ಆಗತಿವಾಲ್ಲ ಹಟ್ ರೇ ಸಾಲಾ ..
ಭೂಮಿನ್ ಶಿವನ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಲಾಸ ಅವಾನಾ ಚತ್ರಾ ..
ಸೋಪ್ಪಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಾ ಮಂತ್ರ ಹೋದಿದೋರ್ಲ್ಲ ಅವಾನಾ ಪುತ್ರಾ ..

ಮೂರೂ ಲೋಕಾ ಸುಥಿ ಬಂದಾ ಶಿವನೆ ..
ಮುಕೊತಿ ದೇವರಿಗು ಸತ್ಯ ಹೆಲೆವೆನ್ ..
ಈ ಬ್ರಹ್ಮಂದ ಸುಥೋದು ನಶೀಂದೇನೇನ್ ..
ಇನ್ಯಾಕ್ ಕಾಯೊಡು ಹಚ್ಚಿ ಭಾಂಗೈನ್ ..
ಹಂಗಥಾ ಹೆಲಿಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಹೋದಿ ಮಗ ..

ಧುಮ್ ಮಾರೊ ಧಮ್ ಮಾರೊ ದುಮ್ ಮಾರೊ ಧುಮ್ ..
ಎಲ್ರು ಕೂಡಿ ಹೆಲಿ ಭೂಮ್ ಬೋಲೆ ಭಮ್ ..
ಧುಮ್ ಮಾರೊ ಧಮ್ ಮಾರೊ ದುಮ್ ಮಾರೊ ಧುಮ್ ..
ಎಲ್ರು ಕೂಗಿ ಹೆಲಿ ಭೂಮ್ ಬೋಲೆ ಭಮ್ ..

ಬೇದಾ ಮಾಗ ಧುಮ್ಮು ..
ಸುಟ್ಕೊಲ್ತಿಯ ಬಮ್ಮು ..
ತುಂಬಿ ಚಿಲಮ್ಮು ..
ಹಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಧುಮ್ಮು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us